29 Comments

  1. Phần mềm này chưa hay ở những điểm quá quan trọng, thứ 1 đi tới vị trí muốn định vị rồi mà vị trí trên màng hình di chuyển liên tục không cố định, nhảy lần 10-15m mà cứ 1-2s là nhảy, đang đứng ở gốc mà vị trí hiện lên map hiện dịch chuyển liên tục lại không đúng vị trị. thứ 2 nút chọn vị trí đang đứng cũng không có mà phải bấm ngón tay vào hồng tâm, thì đâm ra bấm méo đã lên tới 7-10m rồi, đã lệch còn lại lệch thêm. Nhưng tóm lại cái thứ 1 vẫn là quan trọng nhất, đứng yên trong 1-2s mà vị trí trên map cứ nhảy loạn cả lên rồi sau chọn cho được ? ( mình sài 4G nên không có việc mạng mình chậm )

    Reply

Post Comment