15 Comments

  1. Vừa đổ nước dưa vào là cho cá vào luôn..nước ghệ cho vào luôn trong khi nước dưa chưa sôi..lm vậy tanh cá lắm..ghệ thì phải vàng rồi

    Reply
  2. Tại sao k kho cá trước…nước dưa vừa đổ vào cho cá vào luôn..rùi nước ghệ cho vào luôn..nhìn đẹp nhưng ăn tanh lắm..vì nước dưa cũng lạnh k nóng kho cá mà đổ nước lạnh rất tanh..

    Reply

Post Comment