50 Comments

  1. Mih thấy mn su dụng dầu oliu, mà sao mình ăn dầu oliu sống khó ăn wa, nghe mùi nặng wa..kg bjk có sai chổ nào kg nữa

    Reply

Post Comment