Ẩm Thực

[SEEMILE I, TIẾNG HÀN NHẬP MÔN] 1. NGUYÊN ÂM, Đọc tiếng Hàn, 한국어 모음

Rate this postOur Channel ất cả nội dung của ứng dụng SEEMILE là miễn phí (cần xem quảng cáo).

Tag: cách đọc tiếng hàn phiên âm, [vid_tags]

Xem thêm: https://khámphá360.vn/category/am-thuc

Nguồn: https://khámphá360.vn

28 Comments

 1. Mình đang đăng các bài học tiếng Hàn miễn phí trên kênh youtube. Các bạn vào xem và cho mình xin ý kiến nhé

  Reply
 2. 외국인 입장에서는 한글, 특히 자음과모음이 습득하고 이해하기가 힘들겠다.
  사실 한국인이라고해서 모두가 한글,즉 자음과모음을 이해하고 습득해서 말하지는 않는다.
  결국 한글 문법,자음,모음을 몰라도 대화체만 익혀도 충분히 소통이 가능하다.
  물론 어렸을때부터 제대로 한글 교육을 받지는 못했지만,듣고 말하기를 오랫동안 했으므로 저절로 터득된 것이다.
  따라서 외국인이 한글을 익혀서 한국사람과 소통하며 한국문화를 배우고 싶다면,자음괴모음 그리고 문법에 얽매이지 말고 가능한 대화체를 많이 익히고 말하는 연습을 꾸준히 한다면 자연스럽게 한국사람과 대화할 수 있다고 본다.
  사실 나도 자음과모음이 저렇게 많고 다양한 발음이 나는걸 대가리 털나고 처음 접한다.
  참고로 한글은 한자인 사자성어가 많다.
  가령 어불성설,살신성인,회자정리…. 또"귀추가 주목된다" "초미에 관심사다"
  처럼 귀추,초미!!가 한글이 아닌 한자다.
  이처럼 사자성어나 한자어를 많이 알고,이해하며 활용해야만 좀더 고급진 대화와소통이 가능하다고 본다.
  언어는 가급적 간난아이처럼 쉽게 접하고 말하면서 익혀야 힘들지가 않는법!!!
  갓 태어난 애가 문법,자음,모음을 이해하고 습득해서 "엄마""아빠"라고 따라 했겠냐?
  각설하고
  언어는 아이처럼 습득해라!!!!!!!!!!!!

  Reply
 3. hồi còn cấp 3 vì mê phim hàn nên mik cx rất thích tiếng hàn, toàn dậy 5h sáng để coi, vì ba mẹ mik cấm mik chơi máy tính nên toàn phải dậy sớm lén coi như vậy :))) , chak tiếng hàn là ngôn ngữ duy nhất mik chăm chỉ và duy trì được nhiệt huyết theo học những video trên mạng như v, mik còn đi sth coi sách tiếng hàn, từ nào hay mik lấy sổ ghi chép ra, tới bây giờ mik vẫn nhớ những từ trong đó.Mặc dù t.hàn không đk đầu tư đi học nên htai mik vẫn chỉ biết bàng chữ cái và câu cơ bản thôi tuy có chút tiếc nuối nhưng sau này có thời gian mik nhất định sẽ đầu tư theo học cho bằng đk

  Reply
 4. đây là cô giáo tiếng Hàn đầu tiên của e, nhờ cô mà e biết đến t.Hàn và theo đến bây giờ, e hc từ năm 2016 mà bỏ giữa chừng, bây giờ e đang hc tiếp,xem lại thấy nhớ cái ngày mới hc quá

  Reply

Post Comment