42 Comments

  1. Chúc qui vi luon manh khoe binh an moi su NHU y Qúi vi sông vui vē vui Choi Và có cuôc sông dây du hanh phúc nhung viêc rât quan trong khong nên quên lo nghi Cho chính mình LO TU TÂM TU THÂN suy nghī Cho kiêp sau nhé không uông phí kiêp nguoi SANH DUOC co thân nguoi rât KHÓ. DÒI NÀY KHÔNG TU BIÊT DÒI NÀO MÓI TU. HÃY XEM VIDEO CLIP TRÊN KÊNH RICHYLAM TÌM XEM. XEM 💯%có..AI DÁM NÓI KHÔNG CÓ LUÂT NHÂN QUÃ……..

    Reply
  2. Cho hỏi là tóc mình ngày trước để hai mái giờ cắt mái nó cũng bị chẻ đôi ra lun:( làm sao để hết đây ạ

    Reply
  3. Well, the problem is when I cut my bangs it's really nice at first but later my bangs become curly at the ends though my hair is straight.

    Reply

Post Comment